Thông báo
Dọn tất cả

Chào mừng đến với diễn đàn Học Kết Cấu.

Hãy đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để tham giả thảo luận và đăng câu hỏi và chủ đề lên diễn đàn.

Các vướng mắc và câu hỏi của các bạn sẽ sớm được giải đáp!

 

 

SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI – NGUYỄN ĐÌNH CỐNG  

 

Lý Thường Kiệt
(@yesterday55555)
Admin
Đã tham gia: 2 năm trước đây
Thảo luận: 82
11/05/2020 17:24  

GIÁO TRÌNH SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI – NGUYỄN ĐÌNH CỐNG.

Giáo trình Sàn Bê tông cốt thép toàn khối của tác giả Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống, do nhà xuất bản Xây Dựng phát hành. Tài liệu có độ dài 194 trang, bao gồm 7 chương với các nội dung tóm tắt như sau:

MỤC LỤC GIÁO TRÌNH SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI:

SAN SUON TOAN KHOI  NGUYEN DINH CONG

CHƯƠNG I – ĐẠI CƯƠNG VỀ KẾT CẤU SÀN.

 1. Đặc điểm của kết cấu sàn.
 2. các loại kết cấu sàn.
 3. Các bộ phận của sàn sườn toàn khối.
 4. Các bước thiết kế kết cấu sàn.
 5. Nhận xét về phương pháp tính toán kết cấu sàn

CHƯƠNG II – TÍNH TOÁN NỘI LỰC BẢN.

 1. Liên kết của bản.
 2. Sự làm việc của ô bản đơn.
 3. Chọn chiều dầy bản.
 4. Nhịp tính toán.
 5. Tải trọng trên bản.
 6. Nội lực của bản một phương.
 7. Nội lực của bản hai phương.
 8. Lực cắt trong bản.
 9. Một số sơ đồ hỗ hợp.

CHƯƠNG III – TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CỐT THÉP BẢN SÀN.

 1. Số liệu để tính toán.
 2. Đại cương về cấu tạo.
 3. Cốt thép chịu lực.
 4. Cốt thép cấu tạo.
 5. Thí dụ tính toán.
 6. Kiểm tra về khả năng chịu lực cắt.

CHƯƠNG IV – NỘI LỰC DẦM SÀN.

 1. Sơ đồ dầm.
 2. Tải trọng trên dầm sàn.
 3. Đại cương về nội lực và hình bao nội lực.
 4. Nội lực dầm sàn theo sơ đồ dẽo.
 5. Nội lực dầm sàn theo sơ đồ đàn hồi.
 6. Thí dụ.
 7. Dầm sàn ô cờ.

CHƯƠNG V – NỘI LỰC DẦM CHÍNH.

 1. Sơ đồ dầm chính.
 2. Tải trọng lên dầm chính.
 3. Nội lực dầm chính.
 4. Moment thép gối.
 5. Thí dụ.

CHƯƠNG VI – TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM.

 1. Tiết diện dầm.
 2. Nội dung và số liệu tính toán.
 3. Tính toán cốt thép dọc.
 4. Đại cương về cấu tạo và tính toán cốt thép đai.
 5. Phương pháp thực hành tính cốt thép đai.
 6. Phương pháp thực hành tính cốt thép đai theo tài liệu của Nga.
 7. Tính toán cốt thép xiên.
 8. Cốt thép treo.

CHƯƠNG VII – CẤU TẠO CỐT THÉP DẦM.

 1. Bố trí cốt thép trong tiết diện ngang.
 2. Đặt cốt thép theo phương dọc dầm.
 3. Khả năng chịu lực của tiết diện dầm.
 4. Hình bao vật liệu.
 5. Phương pháp gần đúng tìm tiết diện cắt lý thuyết.
 6. Cốt thép ở phía dưới.
 7. Bản vẽ thi công cốt thép của dầm.

Download GIÁO TRÌNH SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

----------------THÔI HỌC ĐỂ VÀO BỜ VÌ CÒN HỌC LÀ CÒN NGU-----------------


Trích dẫn
Thẻ chủ đề